เงินสดทันใจ, แหล่งกู้เงิน, แหล่งเงินกู้

โดย เลิศกล้า ขุนนน เมื่อ 2 ต.ค. 2561 12:03 น.

บริการเงินกู้เงินสดทันใจ  

ติดต่อเลย   คุณเลิศ   083-270-1523

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณา 

1.มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ที่ยังไม่หมดอายุ)

3.สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด

(กรณีพ่อค้าแม่ค้า/พนักงานที่รับเป็นเงินสดกรุณาแจ้งด้วย)

4.กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้า/ สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนของบริษัทหรือของท่าน

5.รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน

(มีหรือไม่มี ก็ได้บางกรณีอาจจำเป็นต้องใช้ถ้าไม่มีกรุณาแจ้งด้วย)

ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่าย

รายการต่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ อัตราค่าบริการ/ ค่าปรับ (บาท)

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ

• ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

• ค่าธรรมเนียมรายปี 

ฟรี!

ฟรี!

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 

แบบลดต้นลดดอก และค่าปรับ 

กรณีชำระคืนก่อนกำหนด สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

• ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี

• ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี

• ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ไม่มี

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 

การผ่อนชำระสินค้า : เริ่มคิดจากวันที่บันทึกรายการ

การเบิกถอนเงินสด : เริ่มคิดจากวันที่ทำรายการ

เทียบเท่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 

แบบคงที่ 1.32% ต่อเดือน 

(สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระที่ 12 เดือน)

อัตราการผ่อนชำระคืน

ผ่อนชำระเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน หรือ 5% 

ของยอดเงิน ตามใบแจ้งยอดแต่ละเดือนแต่ไม่น้อย 

กว่า 500 บาท

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

• ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2000 บาท และเศษของ 2,000 บาท (เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการใช้ในครั้งแรก)

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือ

บุคคลอื่นค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน*

• ชำระโดยการหักบัญชีธนาคาร*

- ธ.กรุงศรีอยุธยา 

- ธ.ไทยพาณิชย์ 

- ธ.กรุงไทย / ธ.กสิกรไทย / ธ.ยูโอบี 

- ธ.กรุงเทพ / ธ.ทหารไทย 

(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)

ฟรี!! 

ฟรี!! 

ฟรี!! 

ฟรี!!

• ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

- ธ.กรุงศรีอยุธยา

- ธ.ไทยพาณิชย์

- ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย 

- ธ.ทหารไทย (กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด )

5 บาท / 10 บาท / ครั้ง 

15 บาท / 20 บาท / ครั้ง 

15 บาท / 30 บาท / ครั้ง 

10 บาท / 30 บาท / ครั้ง

• ชำระที่จุดบริการรับชำระ

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

- ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย

PAY AT POST 

- เทสโกโลตัสทุกสาขา 

- mPay Station 

- ศูนย์บริการลูกค้าทีไอที (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)

15 บาท /15 บาท / ครั้ง 

10 บาท /10 บาท / ครั้ง 

10 บาท /10 บาท / ครั้ง 

10 บาท /10 บาท / ครั้ง 

10 บาท /15 บาท / ครั้ง

• ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

- ผ่านบริการ Ture Money 

- ผ่านบริการ MPay (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)

10 บาท / 10 บาท / ครั้ง 

10 บาท / 10 บาท / ครั้ง 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท / ครั้ง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย

ในกรณีหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร

- ธ.กรุงไทย

- ธ.ไทยพาณิชย์

- ธ.กสิกรไทย / ธ.ยูโอบี 

(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)

5 บาท / 10 บาท / ครั้ง 

10 บาท / 10 บาท / ครั้ง 

10 บาท / 20 บาท / ครั้ง

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 250 บาท / งวด 

สำหรับยอดค้างชำระ 1-2 งวด

350 บาท / งวด สำหรับยอดค้างชำระ 3 งวดขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายการเบิกสินเชื่อจากเครื่องเอทีเอ็ม**

- ธ.กรุงศรีอยุธยา 

- เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่ายเอทีเอ็มพูล 

- เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย พลัส (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)

10 บาท / ครั้ง 

ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20 บาท / ครั้ง 

ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40 บาท / ครั้ง

ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ

• ค่าปรับเช็คคืน

• ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย / ชำรุด

• ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชี

• ค่าออกรหัสเอทีเอ็ม และ Hello Cash ใหม่ทดแทนรหัสเดิม 

บริการในเขตกรุงเทพ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ตราด 

สมุทรปราการ ปทุมธานี นครนายก อยุธยา พื้นที่ใกล้เคียง

เงื่อนไขเราได้ก็รับเงินได้ 

ไม่ต้องโอนล่วงหน้า 

ไม่ยึดบัตรA.T.M.

ที่อยู่ เลขที่ 58/5ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

คุณเลิศ   083-270-1523

..............................

เข้าชม 1716 คน

แสดงความคิดเห็น

หมวดหมู่เว็บบอร์ด